Координативно тело

Координатино тело 

 1. Фијат Цаноски
 2. Фарук Фератоски
 3. Алија Камбероски
 4. Фатмир Рамаданоски
 5. Јасмина Трајкоска
 6. Сеадин Џафери
 7. Акија Мустафовски
 8. Зунун Зунуни
 9. Мегдија Цаноски
 10. Ајет Кариманоски
 11. Агрон Шабани
 12. Мирсат Мегдиу