Координативно тело

Координатино тело 

 1. Фијат Цаноски
 2. Фатмир Рамаданоски
 3. Фарук Фератоски
 4. Алија Камбероски
 5. Фатмир Рамаданоски
 6. Јасмина Трајкоска
 7. Сеадин Џафери
 8. Акија Мустафовски
 9. Зунун Зунуни
 10. Мегдија Цаноски
 11. Ајет Кариманоски
 12. Агрон Шабани
 13. Мирсат Мегдиу